Tři kroky, jak zefektivinit organizaci a řízení

1.
S pomocí analýzy zjistit, jak na tom v oblasti organizace a řízení doopravdy jste.

2.
Odhalit slabá a kritická místa, stanovit plán pro jejich řešení.

3.
Aktualizovat vnitřní směrnice a postupy, modernizovat informační systémy.