Tři důvody, proč využívat centrální Evidenci kontaktů

1.
Centralizujete správu kontaktních údajů do jedné referenční evidence.

2.
Zajistíte konzistenci a aktuálnost kontaktů ve všech evidencích.

3.
Každému zaměstnanci usnadníte rychlé vyhledání kontaktních údajů.