Tři důvody, proč využívat software pro Přístupy k ICT

1.
Zajistíte si kontrolu nad přístupy ke všem prostředkům ICT.

2.
Stanovíte odpovědnosti za vytváření přístupů.

3.
Definujete kompetence, zajistíte dodržení právních předpisů.